НОВИНИ

Заповед за определяне на наемател - ДЛС Широка поляна


Дата на публикуване на обявата: 07-07-2015

 

Заповед №287 за определяне на наемател за самостоялен обект в сграда с идентификатор 02837.16.20.14.2


Съобщение до заинтересованите страни. Резюме за гори с висока консервационна стойност - ДГС Асеновград


Дата на публикуване на обявата: 07-07-2015

 


Съобщение до заинтересованите страни. Резюме за гори с висока консервационна стойност - ДГС Пловдив


Дата на публикуване на обявата: 07-07-2015