НОВИНИ

Открит конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане добива на дървесина от горски територии-държавна собственост за обект N 1 Д в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Доспат


Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014

 


Открит конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане добива на дървесина от горски територии-държавна собственост за обект N 2 Д в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Доспат


Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014

 


Открит конкурс за сключване на дългосрочен договор за възлагане добива на дървесина от горски територии-държавна собственост за обект N 3 Д в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Доспат


Дата на публикуване на обявата: 04-12-2014