НОВИНИ

Заповед №5


Дата на публикуване на обявата: 03-02-2016

 

за определяне на изпълнител от проведен търг с тайно наддаване за сключеване на договор за наем на недвижим имот - работнически стол.


Заповед №РД 49-16/26.01.2016 г.


Дата на публикуване на обявата: 02-02-2016

 

за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Чифлик дере” в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Крумовград”, обособен със заповед № 192 от 16.02.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.


Обявление - ДЛС Женда


Дата на публикуване на обявата: 29-01-2016

 

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.