НОВИНИ

Съобщение от ДГС Алабак


Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

 

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.


Съобщение от ДГС Ардино


Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

 

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.


Съобщение от ДГС Асеновград


Дата на публикуване на обявата: 17-11-2014

 

Съобщение относно количествата дървесина от ГП за 2015г., които ще бъдат предложени за добив и продажба с ограничението за местни търговци през 2015год.