НОВИНИ

Считано от 18.07.2016 г. ЮЦДП - гр. Смолян започва прием на документи за закупуване на малки горски имоти


Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

 


Обявление- ДГС Славейно


Дата на публикуване на обявата: 24-08-2016

 

До всички заинтересовани страни относно допълнително инвентаризирани количества дървесина,които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата.


Обявление - ДГС Смилян


Дата на публикуване на обявата: 23-08-2016

 

До всички заинтересовани страни относно допълнително инвентаризирани количества дървесина,които ще бъдат предложени за сключване на договори за добив по реда на чл. 27 от Наредбата.