НОВИНИ

Справка за засегнатите площи и количества дървесина от корояди и други биотични фактори към 30.09.2016 г.


Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

 


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград (348)


Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016

 

относно отдаване под наем за срок от 5 години на апартамент с индентификатор №00705.527.118.1.2


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград (349)


Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016

 

относно отдаване под наем за срок от 5 години на апартамент с индентификатор №00705.527.118.1.3