НОВИНИ

Обявление - ДГС Златоград


Дата на публикуване на обявата: 27-11-2015

 

Относно сключване на договори за добив на прострадала дървесина.


Информация от проведени съвещания по лесозащита на горски територии


Дата на публикуване на обявата: 24-11-2015

 


Информация за коледните елхи, предвидени за продажба през 2015 г. от териториалните поделения към Южноцентрално държавно предприятие


Дата на публикуване на обявата: 24-11-2015