НОВИНИ

Южноцентрално Държавно Предприятие Смолян чрез Държавно Горско Стопанство Пловдив традиционно участва на Международна изложба „ПРИРОДА, ЛОВ, РОБОЛОВ” 2015г. Предприятието представя фиданки произведени в разсадник „Голямоконарско шосе”.


Дата на публикуване на обявата: 26-03-2015

 


Информация за достигнати цени при продажба на дървесина - от склад и на сечище за ЮЦДП-Смолян към 28.02.2015


Дата на публикуване на обявата: 11-03-2015

 


Организирана среща на 05.03.2015г. с представители на медии от регион Смолян


Дата на публикуване на обявата: 27-02-2015