НОВИНИ

Съобщение от "Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян


Дата на публикуване на обявата: 28-10-2014

 

Съобщение за проведената авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане, в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян


Списък на служителите на ЮЦДП-Смолян завършили курс по квалификация: „Специфични изисквания за директни доставки на малки количества месо от дивеч”


Дата на публикуване на обявата: 23-09-2014

 


Отговор от "Южноцентрално държавно предприятие", гр. Смолян


Дата на публикуване на обявата: 18-09-2014

 

Отговор във връзка с излязла публикация във вестник "Капитал"