Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване - ДЛС Извора (406)


Дата на публикуване на обявата: 25-10-2016

 

Заповед №406 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №16236с, 16138с, 16139с, 16240с, 16241с,.


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Карлово (512-513)


Дата на публикуване на обявата: 25-10-2016

 

Заповеди №512-513 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1408-2, 1528-2.


Резултати - Открит конкурс - ДГС Асеновград (410)


Дата на публикуване на обявата: 25-10-2016

 

Заповед №410 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №4.