Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Предварително изпълнение - Търг с тайно наддаване - ДГС Пловдив (278)


Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

 

Заповед №278 за преварително изпълнение на Заповед №273 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1640.


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград (377)


Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

 

Заповед №377 за определяне на купувач от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1626.


Търг с явно наддаване - ДЛС Борово (343)


Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

 

Заповед №343 за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1622, 1623, 1624.