Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Извора


Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"


Резултати от проведен търг в ДЛС Извора


Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино


Дата на публикуване на обявата: 22-07-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на добив на дървесина