Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Заповед №303 - ДЛС Борово


Дата на публикуване на обявата: 25-08-2016

 

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №12


Заповед №192 - ДЛС Кормисош


Дата на публикуване на обявата: 25-08-2016

 

Прекратяване на търг с тайно наддаване за обект №1618 "С"


Заповед №398- ДГС Селище


Дата на публикуване на обявата: 25-08-2016

 

Класиране за обект № 17 с позиция №17 - 1