Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг в ДГС Широка лъка


Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Търг с тайно наддаване в ДГС Триград


Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

 

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Прекратяване на открит конкурс в ДГС Смолян


Дата на публикуване на обявата: 16-09-2014

 

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"