Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване в ДЛС Кормисош(08)


Дата на публикуване на обявата: 24-01-2015

 

Продажба на прогнозни количества добита дървесина


Открит конкурс в ДЛС Кормисош(09)


Дата на публикуване на обявата: 24-01-2015

 

Добив на дървесина


Търг с тайно наддаване в ДГС Борино(6)


Дата на публикуване на обявата: 23-01-2015

 

Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина