Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка


Дата на публикуване на обявата: 02-09-2014

 

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Търг с тайно наддаване в ДГС Широка лъка


Дата на публикуване на обявата: 02-09-2014

 

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Открит конкурс в ДЛС Борово


Дата на публикуване на обявата: 02-09-2014

 

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"