Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград (239)


Дата на публикуване на обявата: 30-06-2016

 

Заповед №239 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1621с.


Търг с тайно наддаване - ДГС Родопи (453)


Дата на публикуване на обявата: 30-06-2016

 

Заповед №453 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1654, 1658-1, 1658-2, 1686-1, 1686-2.


Открит конкурс - ДГС Родопи (452)


Дата на публикуване на обявата: 30-06-2016

 

Заповед №452 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1686.