Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг в ДГС Смилян


Дата на публикуване на обявата: 29-07-2014

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино


Дата на публикуване на обявата: 29-07-2014

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Хвойна


Дата на публикуване на обявата: 29-07-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"