Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати - открит конурс - ДЛС Борово


Дата на публикуване на обявата: 22-05-2015

 

Заповеди №160-162 за определяне на резултати от проведен открит конкурс с предмет: Сеч, разкойване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина - Обекти №1547, 1552, 1553, 1562, 1564


Открит конкурс - ДЛС Тракия


Дата на публикуване на обявата: 22-05-2015

 

Заповед №280 за провеждане на открит конкурс с предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в Обект №5


Търг с тайно наддаване - ДГС Панагюрище


Дата на публикуване на обявата: 22-05-2015

 

Заповед №71 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти № 1534, 1535, 1537, 1538, 1549, 1539с, 1540с