Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Пещера (183-189)


Дата на публикуване на обявата: 03-05-2016

 

Заповеди №183-189 за определяне на изпълнители от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1636, 1637, 1638, 1642, 1643, 1644, 1646.


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Ракитово (121)


Дата на публикуване на обявата: 03-05-2016

 

Заповед №121 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1662.


Резултати - открит конкурс - ДГС Доспат (269-272)


Дата на публикуване на обявата: 03-05-2016

 

Заповеди №269-272 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1645, 1648, 1650, 1654.