Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Момчилград


Дата на публикуване на обявата: 15-04-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Момчилград


Дата на публикуване на обявата: 15-04-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Родопи


Дата на публикуване на обявата: 15-04-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"