Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване в ДЛС Извора


Дата на публикуване на обявата: 20-10-2014

 

Предмет: "Продажба на прогнозни количества дървесина"


Резултати от открит конкурс в ДГС Хисар


Дата на публикуване на обявата: 20-10-2014

 

Предмет: "Възлагане на лесокултурни дейности в Обект н.7"


Открит конкурс в ДГС Първомай


Дата на публикуване на обявата: 17-10-2014

 

Предмет: "Възлагане извършването на лесокултурни дейности в обект № 10 "