Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Открит конкурс в ДГС Карлово(108)


Дата на публикуване на обявата: 04-03-2015

 

Добив на дървесина


Търг с тайно наддаване в ДЛС Извора(75)


Дата на публикуване на обявата: 04-03-2015

 

Продажба на действително добити количества дървесина


Открит конкурс в ДГС Родопи(81)


Дата на публикуване на обявата: 04-03-2015

 

Добив на дървесина