Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Прекратяване - открит конкурс - ДГС Хвойна (114)


Дата на публикуване на обявата: 30-05-2016

 

Заповед №114 за прекратяване на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1605.


Резултати - открит конкурс - ДГС Златоград (191-192)


Дата на публикуване на обявата: 30-05-2016

 

Заповеди №191-192 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1621, 1623.


Резултати - открит конкурс - ДЛС Широка поляна (163-166)


Дата на публикуване на обявата: 30-05-2016

 

Заповеди №163-166 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за добив на дъвесина - Обекти №1635, 1640, 1645, 1646.