Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг в ДЛС Кормисош (296)


Дата на публикуване на обявата: 05-12-2016

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 1620С


Прекратяване на търг в ДЛС Чепино (600)


Дата на публикуване на обявата: 05-12-2016

 

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1542-8


Поправка на грешка от ДГС Селище (536)


Дата на публикуване на обявата: 02-12-2016

 

Поправка на грешка в документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина и в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина