Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване - ДЛС Женда


Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

 

Заповед №332 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1549


Търг с явно наддавне - ДГС Крумовград


Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

 

Заповед №279 за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен - Обект №1544-С


Открит конкурс - ДГС Крумовград


Дата на публикуване на обявата: 31-07-2015

 

Заповед №280 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1545