Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати - открит конкурс - ДГС Пазарджик


Дата на публикуване на обявата: 04-09-2015

 

Заповед №184 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за възлагане на ЛКД - Механизирана подготовка на почвата за залесяване - Обект №6


Търг с тайно наддаване - ДГС Алабак


Дата на публикуване на обявата: 03-09-2015

 

Заповед №468 за провежане на търг с тайно наддаване за действително добити количества дървесина - Обекти №14076-17, 14059-12, 14027-33


Резултати - търг с тайно наддаване - ДЛС Тракия


Дата на публикуване на обявата: 03-09-2015

 

Заповеди №532 и 533 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - Обекти №1540 и 1541