Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна


Дата на публикуване на обявата: 23-04-2014

 

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина


Резултати от проведен търг в ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 22-04-2014

 

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина


Прекратяване на търг в ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 22-04-2014

 

Прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина