Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг в ДГС Пловдив


Дата на публикуване на обявата: 29-08-2014

 

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


Резултати от проведен открит конкурс в ДГС Карлово


Дата на публикуване на обявата: 29-08-2014

 

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина"


Прекратяване на търг в ДГС Пловдив


Дата на публикуване на обявата: 29-08-2014

 

Прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен