Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване в ДГС Пазарджик


Дата на публикуване на обявата: 24-10-2014

 

Предмет: "Продажба на прогнозни количества дървесина"


Открит конкурс в ДГС Пазарджик


Дата на публикуване на обявата: 24-10-2014

 

Предмет: "Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина"


Резултати от търг с тайно наддаване в ДГС Михалково


Дата на публикуване на обявата: 24-10-2014

 

Предмет: "Продажба на стояща дървесина на корен"