Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Прекратяване на открит конкурс - ДГС Крумовград


Дата на публикуване на обявата: 27-03-2015

 

Относно: Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти № 1513, 1514, 1515, 1516


Прекратяване на открит конкурс - Добив на дървесина - ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 27-03-2015

 

Относно обект № 1510


Прекратяване на открит конкурс - търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количесто дървесина - ДГС Кирково


Дата на публикуване на обявата: 27-03-2015

 

Относно обект № 1512-2