Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване в ДГС Ракитово


Дата на публикуване на обявата: 31-10-2014

 

Предмет: "Продажба на действително добити количества дървесина"


Резултати от открит конкурс в ДГС Крумовград


Дата на публикуване на обявата: 31-10-2014

 

Предмет: "Сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина"


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДГС Триград


Дата на публикуване на обявата: 31-10-2014

 

Предмет: "Продажба на прогнозни количества стояща на корен дървесина за обект № 1408/200ж/"