Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати - открит конкурс - ДГС Клисура


Дата на публикуване на обявата: 08-10-2015

 

Заповед №724 за определяне на изпълнител от проведен открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1534


Търг с тайно наддаване - ДГС Асеновград


Дата на публикуване на обявата: 07-10-2015

 

Заповед №429 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект №1544


Резултати - търг с тайно наддаване - ДГС Алабак


Дата на публикуване на обявата: 07-10-2015

 

Заповед №536 за определяне на купувач от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №15058-10