Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Открит конкурс - ДГС Батак


Дата на публикуване на обявата: 30-11-2015

 

Заповед №250 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина


Търг с тайно наддаване - ДГС Батак


Дата на публикуване на обявата: 30-11-2015

 

Заповед №254 за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина.


Търг с тайно наддаване - ДГС Батак


Дата на публикуване на обявата: 30-11-2015

 

Заповед №255 за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина.