Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Резултати от проведен търг с явно наддаване в ДГС Първомай(обекти №№ 1503 и 1504)


Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

 

Продажба на прогнозни количества дървесина


Резултати от проведен търг с явно наддаване в ДГС Първомай(обект № 1503)


Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

 

Продажба на прогнозни количества дървесина


Открит конкурс в ДГС Пазарджик(Обект №1)


Дата на публикуване на обявата: 18-12-2014

 

Възлагане на лесокултурни дейности