Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна


Дата на публикуване на обявата: 06-07-2015

 

Заповед №229 за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1531-31С


Открит конкурс - ДЛС Извора


Дата на публикуване на обявата: 06-07-2015

 

Заповед №236 за провеждане на открит конкурс с предмет: Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен


Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна


Дата на публикуване на обявата: 06-07-2015

 

Заповед №228 за провеждане на търг с тайно наддаване за действително добити количества дървесина