Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Търг с тайно наддаване - ДГС Хвойна (180)


Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

 

Заповед №180 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1634.


Търг с тайно наддаване - ДГС Славейно (281)


Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

 

Заповед №281 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1629.


Открит конкурс - ДГС Славейно (282)


Дата на публикуване на обявата: 27-07-2016

 

Заповед №282 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1629.