Предстоящи процедури за добив и продажба на дървесина

Открит конкурс - МТ - ДГС Асеновград (69)


Дата на публикуване на обявата: 05-02-2016

 

Заповед №69 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1606


Търг с тайно наддаване - МТ - ДГС Асеновград (70)


Дата на публикуване на обявата: 05-02-2016

 

Заповед №70 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обект №1606


Открит конкурс - ДЛС Женда (61)


Дата на публикуване на обявата: 05-02-2016

 

Заповед №61 за провеждане на открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обекти №1, 2, 3, 6, 7