МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 45
предмет

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции за нуждите на ТП "ДГС-Клисура"

дата на създаване 28.02.2018
вид на процедура Публично състезание
възложител ДГС Клисура
Заглавие
Дата
Решение 28.02.2018
Обявление 28.02.2018
Документация 28.02.2018
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)