МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 133
предмет

Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДЛС "Чепино" за срок от 24 месеца

дата на създаване 02.05.2018
вид на процедура Открита процедура
възложител ДЛС Чепино
записи 1 до 10 от 11
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)