МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 69
предмет

Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП "ДЛС - Извора" за срок от 24 месеца

дата на създаване 27.03.2019
вид на процедура Открита процедура
възложител ДЛС Извора
записи 1 до 10 от 12
Заглавие
Дата
Решение 29.03.2019
Обявление 29.03.2019
Документация 29.03.2019
Разяснение 12.04.2019
Обявление 12.04.2019
Променени приложения 12.04.2019
Протокол 15.05.2019
Доклад 15.05.2019
Решение 15.05.2019
Договор 27.06.2019
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)