МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 96
предмет

Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП "ДГС-Триград"

дата на създаване 23.04.2019
вид на процедура Публично състезание
възложител ДГС Триград
Заглавие
Дата
Решение 23.04.2019
Обявление 23.04.2019
Документация 23.04.2019
Решение 17.05.2019
Обявление 28.05.2019
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)