МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 100
предмет

Доставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП и териториалните му поделения, попадащи на територията на обл. Смолян

дата на създаване 25.04.2019
вид на процедура Обяви за събиране на оферти
възложител ДЛС Извора
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)