МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 262
предмет

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), включително доставка на резервни части и консумативи за превозните средства собственост на ТП ДЛС "Чепино"

дата на създаване 10.09.2019
вид на процедура Открита процедура
възложител ДЛС Чепино
Заглавие
Дата
Решение 12.09.2019
Обявление 12.09.2019
Документация 12.09.2019
Протокол 18.10.2019
Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП 18.10.2019
Протокол 22.10.2019
Доклад 22.10.2019
Решение 22.10.2019
Договор 12.11.2019
Обявление 12.11.2019
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)