МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 80
предмет

Доставка чрез закупуване на зърнени култури, картофи, зеленчуци, пловоде и черупкови плодове за нуждите на ТП ДГС Родопи

дата на създаване 17.03.2020
вид на процедура Публично състезание
възложител ДГС Родопи
Заглавие
Дата
Решение 23.03.2020
Обявление 23.03.2020
Документация 23.03.2020
Решение 15.04.2020
Протокол 19.05.2020
Протокол 19.05.2020
Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП 19.05.2020
Протокол 26.05.2020
Доклад 26.05.2020
Решение 26.05.2020
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)