МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 360
предмет

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДЛС „Борово”” по обособени позиции

дата на създаване 29.09.2017
вид на процедура Публично състезание
възложител ДЛС Борово
Заглавие
Дата
Решение 03.10.2017
Обявление 03.10.2017
Документация 03.10.2017
Разяснение 17.10.2017
Променени приложения 17.10.2017
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)