МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
гр. Смолян
ВАЖНО: Информацията преди 01.10.2014 год. е достъпна ТУК
ВАЖНО: Създадените хипервръзки от 01.10.2014г. до 15.04.2016г. са достъпни ТУК
ИН 360
предмет

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДЛС „Борово”” по обособени позиции

дата на създаване 29.09.2017
вид на процедура Публично състезание
възложител ДЛС Борово
записи 1 до 10 от 15
© 2011 - 2016 "Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП (ЮЦДП)