първа датавтора датапредмет
15.02.2023
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обекти №№ 2215, 2227Виж пълна информация
13.02.2023
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина за обект № 2324Виж пълна информация
13.02.2023
Открит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина за обекти № № 2325 МТ, 2326 МТ, 2327 МТ, 2328 МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.02.2023
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа
13.02.2023
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси
Изтеглете документа
10.02.2023
Планирани горскостопански дейности в горските територии през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ДЛС „Чепино” е разположено в Западната част на Родопите. Ловностопанската площ, която стопанисва е около 33 000 хектара.
Великолепните борови, елови, смърчови и смесени насаждения са отлични местообитания на благородния елен, сърната, дивата свиня и глухара. Най-закътаните, труднодостъпни и спокойни места представляват царството на вълците, кафявите мечки, дивите кози и скалните орли. Уникалните природни дадености, в съчетание с изключително голямото растително и животинско разнообразие превръщат Ловното стопанство в предпочитана дестинация. Гостите се настаняват в ловната база в местността “Кара-тепе” или в многобройните хотелски комплекси в гр.Велинград.
Богатството и разнообразието на минерални извори, съчетано с отдих и почивка, заедно с туризъм и ловни излети в планината е възможно благодарение на това, че административния център на стопанството се намира в гр.Велинград, който е обявен за “СПА” – столицата на Балканите.
ДЛС „Чепино” предлага емоционален, атрактивен и незабравим лов, при който ловецът става част от дивата природа.
ОЧАКВАМЕ ВИ, ДОБРЕ ДОШЛИ.