първа датавтора датапредмет
18.04.2024
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2439, 2442, 2443, 2444, 2445Виж пълна информация
18.04.2024
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обект № 2449МТВиж пълна информация
12.12.2023
Извършване на добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТ, 2405МТ, 2406МТ, 2407МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
12.02.2024
Покана
Изтеглете документа
08.02.2024
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси
Изтеглете документа
08.02.2024
Доклад на проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ДЛС „Чепино” е разположено в Западната част на Родопите. Ловностопанската площ, която стопанисва е около 33 000 хектара.
Великолепните борови, елови, смърчови и смесени насаждения са отлични местообитания на благородния елен, сърната, дивата свиня и глухара. Най-закътаните, труднодостъпни и спокойни места представляват царството на вълците, кафявите мечки, дивите кози и скалните орли. Уникалните природни дадености, в съчетание с изключително голямото растително и животинско разнообразие превръщат Ловното стопанство в предпочитана дестинация. Гостите се настаняват в ловната база в местността “Кара-тепе” или в многобройните хотелски комплекси в гр.Велинград.
Богатството и разнообразието на минерални извори, съчетано с отдих и почивка, заедно с туризъм и ловни излети в планината е възможно благодарение на това, че административния център на стопанството се намира в гр.Велинград, който е обявен за “СПА” – столицата на Балканите.
ДЛС „Чепино” предлага емоционален, атрактивен и незабравим лов, при който ловецът става част от дивата природа.
ОЧАКВАМЕ ВИ, ДОБРЕ ДОШЛИ.