първа датавтора датапредмет
22.02.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2024Виж пълна информация
20.02.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2024 г.Виж пълна информация
20.02.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2024Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
20.05.2024
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа
13.02.2024
Годишен доклад за проведен мониторинг в ГВКС през 2023 г.
Изтеглете документа
08.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Хисар“ носи името на град Хисар, където се намира седалището му. На север то граничи с държавно горско стопанство „Карлово“, на северо-запад – с държавно горско стопанство „Копривщица“, на запад – с държавно горско стопанство „Панагюрище“, на юг и югозапад – с държавно горско стопанство „Пловдив“ и на изток – с държавно ловно стопанство „Чекерица“.
Територията на държавно горско стопанство „Хисар“ се намира в Пловдивска област и обхваща две общини със съответните землищата в тях, а именно:
Община гр. Хисаря: гр. Хисар, с. Кръстевич, с. Красново, с. Мало Крушево, с. Беловица, с. Старосел, с. Мътеница, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. Черничево, с. Михилци, с. Елешница.
Община с. Калояново: с. Калояново, с. Песнопой, с. Иван Вазово, с. Горна махала, с. Долна махала, с. Отец Паисиево, с. Бегово, с. Сухозем, с. Черноземен, с. Ръжево Конаре, с. Ръжево, с. Главатар, с. Дълго поле, с. Житница, с. Дуванлии.
В горските масиви е изградена мрежа от стабилизирани и земни горски камионни пътища. В района на горското стопанство, тяхното състояние и проходимост зависи много от текущата им поддръжка, която е насочена основно там, където се извършват горскостопански мероприятия в момента. Тъй като липсват отводнителни съоръжения и стабилизиране на настилката на преобладаващата част от пътищата, дори след ремонт, те много скоро стават отново труднопроходими поради падащите валежи, на места стръмните наклони в трасето и използването на твърде тежки камиони при извоза на добиваните дървени материали.
Много от камионните и трупчийските пътища могат да се ползуват само при сухо време. Някои стари горски камионни пътища са силно изровени и повредени и понастоящем неизползваеми.
Държавно горско стопанство „Хисар“ е разположено между 42°21′ и 42°35′ северна ширина и 24°24′ и 24°57′ източна дължина.
То обхваща основно южните склонове на Същинска Средна гора и югозападните на Сърнена гора, но известна част от територията му представляват разкъсани и пръснати сред работни земи гори, разположени в равното Пловдивско поле.
Държавното горско стопанство има неправилна форма с дължина от север на юг около 24 км и ширина от изток на запад около 46 км.