първа датавтора датапредмет
03.06.2024
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
20.05.2024
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
27.03.2024
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина, включена в обекти с №№ 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2452Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
15.01.2024
Планирани мероприятия за 2024 г.
Изтеглете документа
15.01.2024
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
15.01.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

ДГС ”Селище” се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича р. Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял ”Дъбраш” и южните склонове на вододела между р.Доспат (приток на р.Места) и р.Марица.
Формата на горското стопанство наподобява неправилен правоъгълник, силно удължен в посока северозапад-югоизток, с дължина около 36 км и средна ширина 6 км.
Общата площ на стопанството е 16618,6 ха.

ДГС. “Селище” носи името на едноименната местност, в която е разположено седалището му.
Намира се в най-югозападната част на Пазарджишка област. Обхваща част (също най-югозападната) от горите на община Велинград, в землищата на кметствата с. Медени поляни, с. Побит камък и гр. Сърница.
На североизток граничи с ДГС ”Чехльово”, ДЛС ”Беглика” и ДЛС”Широка поляна” от (РДГ) гр.Пазарджик; на югоизток с ДГС ”Доспат” от РДГ гр.Смолян; на югозапад с ДЛС ”Дикчан”-Сатовча, ДГС ”Гърмен” и ДГС ”Места” и на северозапад с ДГС ”Елешница” от РДГ гр. Благоевград.
Разтежните условия в по-голяма част от района на горското стопанство са благоприятни за естествено възобновяване на местната дървесна растителност, състояща се основна от бял бор смърч и по- малко от ела и бук.
Основната цел на стопанисването на гората е повишаването на нейната продуктивност и на специалните и функции-охранни и рекреационни.
Сертификацията на горите

метод, чрез който независим орган извършва оценка и определя дали стопанисването на горите е екологосъобразно и покрива предварително въведени екологични, икономически , качествени и социални критерии.
В ДГС”Селище” е разработена, внедрена и се подържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
ISO 9001:2008 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за „управление на качеството”, което означава, че те трябва:
– Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
– Да спазват нормативните изисквания;
– Да повишават удовлетвореността на клиентите;
– Непрекъснато да подобряват дейността си.
Системата за управление на качеството(СУК) обхваща основните функции на Държавно горско стопанство “Селище”
Описани са приоритетни за управлението процеси и дейности за съответствие с наръчника и процедурите по качество