първа датавтора датапредмет
07.10.2022
Открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина в обект с № 2258-1Виж пълна информация
09.09.2022
Открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина в обект № 2258Виж пълна информация
08.04.2022
График за добив - собствени работници - Обекти № 2251, 2252, 2253, 2254Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
03.06.2022
Политика за управление на горите
Изтеглете документа
23.05.2022
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
23.05.2022
Списък на представителните екосистеми
Изтеглете документа

За нас

ДГС ”Селище” се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича р. Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял ”Дъбраш” и южните склонове на вододела между р.Доспат (приток на р.Места) и р.Марица.
Формата на горското стопанство наподобява неправилен правоъгълник, силно удължен в посока северозапад-югоизток, с дължина около 36 км и средна ширина 6 км.
Общата площ на стопанството е 16618,6 ха.

ДГС. “Селище” носи името на едноименната местност, в която е разположено седалището му.
Намира се в най-югозападната част на Пазарджишка област. Обхваща част (също най-югозападната) от горите на община Велинград, в землищата на кметствата с. Медени поляни, с. Побит камък и гр. Сърница.
На североизток граничи с ДГС ”Чехльово”, ДЛС ”Беглика” и ДЛС”Широка поляна” от (РДГ) гр.Пазарджик; на югоизток с ДГС ”Доспат” от РДГ гр.Смолян; на югозапад с ДЛС ”Дикчан”-Сатовча, ДГС ”Гърмен” и ДГС ”Места” и на северозапад с ДГС ”Елешница” от РДГ гр. Благоевград.
Разтежните условия в по-голяма част от района на горското стопанство са благоприятни за естествено възобновяване на местната дървесна растителност, състояща се основна от бял бор смърч и по- малко от ела и бук.
Основната цел на стопанисването на гората е повишаването на нейната продуктивност и на специалните и функции-охранни и рекреационни.
Сертификацията на горите

метод, чрез който независим орган извършва оценка и определя дали стопанисването на горите е екологосъобразно и покрива предварително въведени екологични, икономически , качествени и социални критерии.
В ДГС”Селище” е разработена, внедрена и се подържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
ISO 9001:2008 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за „управление на качеството”, което означава, че те трябва:
– Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
– Да спазват нормативните изисквания;
– Да повишават удовлетвореността на клиентите;
– Непрекъснато да подобряват дейността си.
Системата за управление на качеството(СУК) обхваща основните функции на Държавно горско стопанство “Селище”
Описани са приоритетни за управлението процеси и дейности за съответствие с наръчника и процедурите по качество