първа датавтора датапредмет
16.06.2023
Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2332, 2333, 2334, 2335, 2336Виж пълна информация
20.04.2023
График за добив на дървесина със собствени работнициВиж пълна информация
10.04.2023
Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъден участък „Средна гора“, към ДГС Клисура по реда на чл. 36 и сл. от Закона за лова и опазване на дивеча.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
16.05.2023
Доклад за ГВКС
Изтеглете документа
02.03.2023
Декларация
Изтеглете документа
21.02.2023
Карта
Изтеглете документа

За нас

Наименованието си горското стопанство е получило от гр. Клисура, където се намира седалището и администрацията му.
Територията на горското стопанство се намира в северозападната част на Пловдивска област. На север граничи с НП ”Централен балкан”, на североизток – с ТП ”ДГС – Розино”, на югоизток и юг – с ТП ”ДГС – Карлово”, на запад, югозапад и северозапад с ТП ”ДГС – Пирдоп”.

През територията в посока запад – изток преминава първокласен асфалтиран шосеен път София – Бургас. В същата посока пресича и ж.п. линия София – Бургас, с осем тунела /включително и най – дългия за България – Козница/, с две ж.п. гари – Клисура и Стряма /на 3.5км западно от гара Клисура/.

Площта на стопанството е 7 424 ха, разделена на два горско – стопански участъка: І ГСУ ”Старопланински” с площ 4 644.9 ха и ІІ ГСУ “Средногорски” с площ 2 779.1 ха .

Районът на ТП ”ДГС – Клисура” има силно разчленен пресечен планински релеф, и е разположен между 600 м .надм. вис. и 1600 м. надм. вис., обхваща само едно населено място – гр. Клисура, което е кметство към община Карлово.
Стопанството разполага с разсадник “Зли дол” с обща площ 60 дка, намиращ се при 800 м. надм. височина.

На територията на горското стопанство се намират две защитени местности – “Върлишница” с площ 184.8 ха и “Зли дол” – 16 ха. Те са пряко свързани със събитията около Априлското въстание 1876 г. Обявени са със Заповед № 3572 от 30.12.1966г. на МГГП София.