първа датавтора датапредмет
28.03.2024
Добив на дървесина в обекти №№ 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419Виж пълна информация
26.01.2024
Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2401, 2402, 2403, 2404Виж пълна информация
18.12.2023
Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2401МТ, 2402МТ, 2403МТ, 2404МТВиж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
21.06.2024
Заповед за определяне на представителни образци на основните естествени горски екосистеми
Изтеглете документа
07.06.2024
Покана до заинтересованите страни
Изтеглете документа
07.06.2024
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Борино“ се намира в средната част на Западните Родопи, обхваща части от горските масиви на Виденишкия дял на Западните Родопи и неговите понижения към долината на река Въча, и носи името на с.Борино, община Борино, област Смолян, където се намира и седалището му.

Общата площ на ТП „ДГС-Борино“ е 13064,0 хектара, от която 11878,6 хектара са иглолистни гори. Територията на ТП „ДГС-Борино“ включва землищата на с.Борино, с.Буйново, с.Ягодина, с.Кожари и с.Чала.
Стопанството граничи: с ДГС Доспат“, ДЛС „Широка поляна“, ДЛС „Извора“, ДГС „Девин“, ДГС „Триград“, и на юг – с държавната граница с Република Гърция.

Преобладаващите надморски височини на територията на стопанството са от 1300 до 1600 м. Най-малката надморска височина е в м.Тешел – 850 м., а най-високата – връх Картала 1801,8 м. Превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството е 950 м., което характеризира релефа като планински и обуславя разнообразието на горскодървесни, храстови и тревни видове в района.