първа датавтора датапредмет
06.03.2024
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2413, 2419, 2431, 2433, 2434, 2435Виж пълна информация
06.02.2024
Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за обекти №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78Виж пълна информация
30.01.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2415, 2425Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
13.02.2024
Информация за предвидените горскостопански мероприятия през 2024 г.
Изтеглете документа
30.03.2023
Оценка на социалното въздействие от дейността
Изтеглете документа
30.03.2023
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.