първа датавтора датапредмет
25.01.2022
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2221Виж пълна информация
03.12.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обекти с номера 2203; 2205; 2228; 2229; 2230; 2231;Виж пълна информация
26.11.2021
Продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти № № 2204-1; 2208-1; 2211-1; 2214-1; 2215-1; 2219-1; 2221-1; 2222-1; 2225-1;2226-1Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
14.07.2021
Сертификат за устойчиво управление на гори - група Пазарджик
Изтеглете документа
02.07.2021
Доклад за проведения мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа
25.05.2021
Анализ на ефекта от дейността
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.