първа датавтора датапредмет
18.05.2021
Обект 2, включващ „Отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП ДГС „Алабак”Виж пълна информация
11.05.2021
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2056;Виж пълна информация
29.04.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 19048-10Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
25.05.2021
Анализ на ефекта от дейността
Изтеглете документа
25.05.2021
Доклад за проведения мониторинг през 2020 г.
Изтеглете документа
25.05.2021
Анализ на екологичните стойности
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.