първа датавтора датапредмет
16.06.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2349Виж пълна информация
16.06.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2365Виж пълна информация
31.05.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2340, 2342, 2349, 2350, 2353Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
30.03.2023
Оценка на социалното въздействие от дейността
Изтеглете документа
30.03.2023
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2022 г.
Изтеглете документа
30.03.2023
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.