първа датавтора датапредмет
25.07.2024
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с №№ 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456Виж пълна информация
19.07.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2449. 2450Виж пълна информация
11.06.2024
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2436, 2440, 2441, 2444, 2446, 2447, 2435Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
23.05.2024
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
02.04.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
29.03.2024
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.