първа датавтора датапредмет
08.08.2022
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2244; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С;Виж пълна информация
13.07.2022
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2256; 2257-С; 2258-С; 2259-С; 2260-СВиж пълна информация
12.07.2022
Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обекти №№ 16, 17, 18, 19Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
29.07.2022
Доклаз за ГВКС
Изтеглете документа
14.06.2022
Доклад за проведения мониторинг през 2021 г.
Изтеглете документа
01.06.2022
Представителни образци и ГФС
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС „Алабак“ е разположено в северозападната част на Западните Родопи – Рило-Родопската област, на 130 км. от столицата София.

Общата площ на стопанството към 01.01.2011г. е 26 939 ха. Очертанията на граничната линия на стопанството образуват правилна фигура с най-голяма дължина около 35 км в посока североизток-югозапад и най-голяма ширина около 26 км в посока югоизток – северозапад. Най-голямото разстояние между две крайни точки е 35,8 км, а най-малкото 10,5 км.

Териториално поделение Държавно горско стопанство „Алабак“ е получило името си от едноименния рид, намиращ се на територията на стопанството, североизточно от гр.Велинград. В административно отношение територията на ДГС „Алабак“ попада изцяло на територията на Община Велинград.

Град Велинград е най-голямото населено място в района, което е разположено в югозападната част на Пазарджишка област. На територията на стопанството са разположени 15 на брой землища – град Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Чолакова, с. Враненци, с. Бозьова, с. Рохлева, с. Биркова, с. Горна Дъбева и с. Абланица.