Съобщение – ДГС Борино

18.09.2015

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2015-2015 г.