Резултати от проведен търг в ДГС Родопи (562)

13.01.2017

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години части от поземлени имот – частна държавна собсвеност (Обект № 1)

Изтегли документа