Колективът на ТП ДГС „Селище“ се включи във възстановяването и благоустрояването на зона за пикник в местността „Малкия Клептуз“

18.08.2020

В рамките на четири дни (13 – 16.08.2020 г.) местността беше почистена от паднали дървета и клони, бяха възстановени дървена ограда, мост, маси, пейки и бе изградена тоалетна. Дейностите се извършиха съвместно със Сдружение „Байкария“ и „Диви Родопи“. А благодарностите са към Ръководството и колектива на ТП ДГС „Родопи“ и гласят: „Уважаеми господа, с настоящото писмо бих искал да изразя благодарност от името на сдруженията „Байкария“ и „Диви Родопи“, както и лично от свое име към г-н Велизар Чолаков и колектива на ДГС „Селище“, които ни подпомогнаха материално, логистично, както и чрез активно участие в дейностите по възстановяване и благоустройство на зона за пикник в местността Малкия Клептуз, находяща се на територията на ДГС „Селище“. В рамките на четири дни (13 – 16.08.2020 г.) в резултат от съвместните ни действия местността беше почистена от паднали дървета и клони, бяха възстановени дървена ограда, мост, маси, пейки, и бе изградена тоалетна. В дейността взеха участие повече от 30 доброволци, приятели, съмишленици и служители на ДГС „Селище“ в т.ч. Велизар Чолаков, Исмет Абдурахман, Салих Трампов, Неджеми Муса, Реджеп Осман, Ахмед Толупов, Росен Кавунски, Исмаил Берберски, Муса Скендеров, Мехмед Толупов, Али Нисан, Мехмед Искендеров. Реализацията на подобни инициативи води до задълбочаване на ползотворните взаимоотношения между горскостопанските предприятия и граждански организации в името на опазването на горите и по-доброто им управление. С уважение, Васил Тодев Сдружение „Байкария“ Bikearea Association“ #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */