Обявление от ДГС Ардино

21.05.2020

Обявление провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот.

Изтегли документа