Съобщение

16.04.2020

Възобновяване на сроковете по обявени конкурси по реда на чл. 36, ал.1 от ЗЛОД за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдни участъци „Бяло камъне“ и „Габровица“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Хисар“

Изтегли документа

Изтегли документа