Заповед за утвържддаване на минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти

10.12.2020

Заповед № РД48-81/03.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания ловен туризъм в Р. България, за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г.

Виж тук