Заповед за утвърждаване на минимални цени за ползване на ловните бази и услугите за ОЛТ

10.12.2020

Заповед № РД48-78/24.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2021 г. до 28.02.2022 г.

 

Виж тук