Открит труп на мечка

13.11.2020

Горски служители на Държавно ловно стопанство – Кормисош откриха труп на петгодишна мечка, женски екземпляр в землището на с. Югово, в ловностопански район „Лъки“ към ловно сдружение „Чернатица“.

Кафявата мечка е защитен вид, забранен за лов. Изключение се прави за мечки стръвници по ред утвърден от МОСВ.

Тялото на животното е намерено със следи от огнестрелна рана на 12.11.2020 г. Незабавно са уведомени Регионална дирекция по горите – Пловдив, РУ на МВР Асеновград, РИОСВ – Пловдив и Районна прокуратура.