ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СЕЛИЩЕ” – ДГС – СЕЛИЩЕ

На територията на ДГС – Селище се намира горски разсадник – държавна собственост „Селище”. Същият е създаден през 1972 година върху площ от 44,2 дка. Разсадника е разположен при надморска височина 1200 м. в местността „Селище” от двете страни на пътя Велинград – Сърница, в землището на с.Побит камък.. Има изградена сграда със съответните помещения за почивка на работниците, за инвентар и за препарати. Има изграден един водоем от собствено водохващане и стара поливна инсталация. Всички площи са поливни. През изминалите години в разсадника са се произвеждали иглолистни фиданки за залесяване от бял бор, обикновен смърч – семенищен и пикиран. Основните потребители освен за собствени нужди са били и съседните стопанства – ДГС – Беглика, ДЛС – Широка поляна, ДГС – Доспат, ДГС – Алабак, ДГС – Ракитово и други. Към настоящия момент разсадника е прекратил дейността си по производство на фиданки за залесяване. Разсадниковите площи се използват за плантация от арония и коледни елхи. До момента са създадени 15 дка (1400 бр.) плантация от арония, присадена на офика и около 5000 бр. школуван обикновен смърч за коледни елхи. Засадени са и 4000 бр. резници от облагородена малина. В последните две години се развива производството на храсти от семена на офика с цел увеличаване на разсадниковите площи от нея. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи и развитие на странична дейност – производство на плодове от арония. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Селище, м. Селище, тел. 0354/92222, е-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла