ГОРСКИ РАЗСАДНИК „СЕЛИЩЕ” – ДГС – СЕЛИЩЕ

На територията на ДГС – Селище се намира горски разсадник – държавна собственост „Селище”. Същият е създаден през 1972 година върху площ от 44,2 дка. Разсадника е разположен при надморска височина 1200 м. в местността „Селище” от двете страни на пътя Велинград – Сърница, в землището на с.Побит камък.. Има изградена сграда със съответните помещения за почивка на работниците, за инвентар и за препарати. Има изграден един водоем от собствено водохващане и стара поливна инсталация. Всички площи са поливни. През изминалите години в разсадника са се произвеждали иглолистни фиданки за залесяване от бял бор, обикновен смърч – семенищен и пикиран. Основните потребители освен за собствени нужди са били и съседните стопанства – ДГС – Беглика, ДЛС – Широка поляна, ДГС – Доспат, ДГС – Алабак, ДГС – Ракитово и други. Към настоящия момент разсадника е прекратил дейността си по производство на фиданки за залесяване. Разсадниковите площи се използват за плантация от арония и коледни елхи. До момента са създадени 15 дка (1400 бр.) плантация от арония, присадена на офика и около 5000 бр. школуван обикновен смърч за коледни елхи. Засадени са и 4000 бр. резници от облагородена малина. В последните две години се развива производството на храсти от семена на офика с цел увеличаване на разсадниковите площи от нея. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи и развитие на странична дейност – производство на плодове от арония. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Селище, м. Селище, тел. 0354/92222, е-mail: dgsselishte@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
29.10.2021Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2021/2022 г.Изтеглете файла
29.10.2021Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2021/2022 г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2021/2022 г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2021/2022 г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2021/2022 г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Селище“ на ТП ДГС Селище за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Черничево“ на ТП ДГС Крумовград за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла