ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” и ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО

В териториалния обхват на дейност на ДГС – Ракитово се намират два горски разсадника – държавна собственост – „Цигов чарк” и „Високи поляни”:
ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” Разсадник „Цигов чарк” е създаден още през далечната 1957 г. в курорта „Цигов чарк”, при 1050 м.н.в. , в отдел 194 „г”, върху площ от 40 дка . Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство предимно на иглолистни видове – семенищни и школувани. В разсадника има изградена база и водопроводна мрежа, които са в добро състояние. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около сто и петдесет до двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Създават се и школи от обикновен смърч за залесяване и за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Произведените семенищни и пикирани фиданки от иглолистни дървесни видове се използват освен за собствени нужди, и за обезпечаване на потребностите на съседните териториални поделения. Фиданките за коледни елхи се реализират чрез продажба на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, и създаване на плантация от арония.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО Разсадникът е създаден през 1957 г. чрез замяна. Намира се 950 м.н.в. , отдел 223 „1” в град Ракитово /висока зона/, върху площ от 20 дка. Има изградена база, която е в добро състояние. Разсадника разполага с помощни средства и работен инвентар. Няма изградена водопроводна мрежа и не е електрифициран. През изминалите години в разсадника са се произвеждали школи от обикновен смърч за новогодишни елхи, и школи от широколистни дървесни видове за декоративни цели / дъбове, явор, ясен, липа, дива ябълка, дива круша, дива череша за нуждите на ловните стопанства и за озеленяване на общински паркови площи, училища, детски градини и др/. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. През последните 3-4 години в разсадника не е извършвано производство на горски репродуктивни материали. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Александър Стамболийски” № 2, тел.03542/2155, e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете файла