ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” и ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО

В териториалния обхват на дейност на ДГС – Ракитово се намират два горски разсадника – държавна собственост – „Цигов чарк” и „Високи поляни”:
ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” Разсадник „Цигов чарк” е създаден още през далечната 1957 г. в курорта „Цигов чарк”, при 1050 м.н.в. , в отдел 194 „г”, върху площ от 40 дка . Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство предимно на иглолистни видове – семенищни и школувани. В разсадника има изградена база и водопроводна мрежа, които са в добро състояние. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около сто и петдесет до двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Създават се и школи от обикновен смърч за залесяване и за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Произведените семенищни и пикирани фиданки от иглолистни дървесни видове се използват освен за собствени нужди, и за обезпечаване на потребностите на съседните териториални поделения. Фиданките за коледни елхи се реализират чрез продажба на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, и създаване на плантация от арония.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО Разсадникът е създаден през 1957 г. чрез замяна. Намира се 950 м.н.в. , отдел 223 „1” в град Ракитово /висока зона/, върху площ от 20 дка. Има изградена база, която е в добро състояние. Разсадника разполага с помощни средства и работен инвентар. Няма изградена водопроводна мрежа и не е електрифициран. През изминалите години в разсадника са се произвеждали школи от обикновен смърч за новогодишни елхи, и школи от широколистни дървесни видове за декоративни цели / дъбове, явор, ясен, липа, дива ябълка, дива круша, дива череша за нуждите на ловните стопанства и за озеленяване на общински паркови площи, училища, детски градини и др/. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. През последните 3-4 години в разсадника не е извършвано производство на горски репродуктивни материали. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Александър Стамболийски” № 2, тел.03542/2155, e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 20232 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2023 г.Изтеглете файла