ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” и ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО

В териториалния обхват на дейност на ДГС – Ракитово се намират два горски разсадника – държавна собственост – „Цигов чарк” и „Високи поляни”:
ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЦИГОВ ЧАРК” Разсадник „Цигов чарк” е създаден още през далечната 1957 г. в курорта „Цигов чарк”, при 1050 м.н.в. , в отдел 194 „г”, върху площ от 40 дка . Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство предимно на иглолистни видове – семенищни и школувани. В разсадника има изградена база и водопроводна мрежа, които са в добро състояние. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около сто и петдесет до двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Създават се и школи от обикновен смърч за залесяване и за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Произведените семенищни и пикирани фиданки от иглолистни дървесни видове се използват освен за собствени нужди, и за обезпечаване на потребностите на съседните териториални поделения. Фиданките за коледни елхи се реализират чрез продажба на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, оптимизиране на площите чрез разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, и създаване на плантация от арония.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ВИСОКИ ПОЛЯНИ” – ДГС – РАКИТОВО Разсадникът е създаден през 1957 г. чрез замяна. Намира се 950 м.н.в. , отдел 223 „1” в град Ракитово /висока зона/, върху площ от 20 дка. Има изградена база, която е в добро състояние. Разсадника разполага с помощни средства и работен инвентар. Няма изградена водопроводна мрежа и не е електрифициран. През изминалите години в разсадника са се произвеждали школи от обикновен смърч за новогодишни елхи, и школи от широколистни дървесни видове за декоративни цели / дъбове, явор, ясен, липа, дива ябълка, дива круша, дива череша за нуждите на ловните стопанства и за озеленяване на общински паркови площи, училища, детски градини и др/. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. През последните 3-4 години в разсадника не е извършвано производство на горски репродуктивни материали. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Ракитово, гр.Ракитово, ул. „Александър Стамболийски” № 2, тел.03542/2155, e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2021г.Изтеглете файла
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла