ГОРСКИ РАЗСАДНИК „МЕЧКА” – ДГС – ПЪРВОМАЙ

ДГС – Първомай стопанисва два горски разсадника – държавна собственост „Мечка” и „Попово”. Разсадник „Мечка” е разположен върху площ от 142,50 дка, при 150 м. н.в., в близост до асфалтов път в индустриалната зона на град Първомай. В разсадника има създадена вегетативна семепроизводствена градина от бяла акация, от която ежегодно се добиват по 30 – 50 кг. семена, и градина от липа, която още е в млада възраст и не се добиват семена за посев. Разсадника е специализиран в производството на вегетативни тополови и семенищни акациеви фиданки за залесяване, за собствени нужди и за други ДГС/ДЛС. Средногодишно се произвеждат 20 000 бр. семенищни фиданки от бяла акация, с цел продажба на физически и/или юридически лица. Произвеждат се иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове с декоративна цел. Предоставян е посадъчен материал и на: ДГС – Асеновград, ДГС – Карлово, ДГС – Кричим, ДГС – Пловдив, ДГС – Хисар, ДЛС – Тракия. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството чрез осигуряване на посадъчен материал за собствени нужди и за други териториални поделения, основно от различните клонове тополи и акация, запазване и увеличаване на производството на декоративни видове, засяване на храсти от арония и създаване на орехова градина.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ПОПОВО” – ДГС – ПЪРВОМАЙ

Разсадникът се намира се на 400 м.н.в., върху канелена горска почва. Разсадника се намира в землището на село Искра, местността „Попово”. В разсадника има създадена семепроизводствена градина от черен бор, за която ежегодно се извършват съответните отгледни грижи съобразно предписанията на ГСС – гр.Пловдив. Градината е в млада възраст и няма семеносене. Горски разсадник – държавна собственост „Мечка” има потенциални възможности за производство на горски репродуктивни материали /широколистни семенищни и вегетативни фиданки, и добив на семена от вегетативните семепроизводствени градини/ и школувани фиданки на външни потребители. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Първомай, гр.Първомай 4270, ул. „Йоан Екзарх” № 6, тел.0336/62331, e-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Черничево“ на ТП ДГС Крумовград за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2021г.Изтеглете файла