ГОРСКИ РАЗСАДНИК „МЕЧКА” – ДГС – ПЪРВОМАЙ

ДГС – Първомай стопанисва два горски разсадника – държавна собственост „Мечка” и „Попово”. Разсадник „Мечка” е разположен върху площ от 142,50 дка, при 150 м. н.в., в близост до асфалтов път в индустриалната зона на град Първомай. В разсадника има създадена вегетативна семепроизводствена градина от бяла акация, от която ежегодно се добиват по 30 – 50 кг. семена, и градина от липа, която още е в млада възраст и не се добиват семена за посев. Разсадника е специализиран в производството на вегетативни тополови и семенищни акациеви фиданки за залесяване, за собствени нужди и за други ДГС/ДЛС. Средногодишно се произвеждат 20 000 бр. семенищни фиданки от бяла акация, с цел продажба на физически и/или юридически лица. Произвеждат се иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове с декоративна цел. Предоставян е посадъчен материал и на: ДГС – Асеновград, ДГС – Карлово, ДГС – Кричим, ДГС – Пловдив, ДГС – Хисар, ДЛС – Тракия. Основните насоки на развитие през следващите години са: оптимизиране на производството чрез осигуряване на посадъчен материал за собствени нужди и за други териториални поделения, основно от различните клонове тополи и акация, запазване и увеличаване на производството на декоративни видове, засяване на храсти от арония и създаване на орехова градина.

ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ПОПОВО” – ДГС – ПЪРВОМАЙ

Разсадникът се намира се на 400 м.н.в., върху канелена горска почва. Разсадника се намира в землището на село Искра, местността „Попово”. В разсадника има създадена семепроизводствена градина от черен бор, за която ежегодно се извършват съответните отгледни грижи съобразно предписанията на ГСС – гр.Пловдив. Градината е в млада възраст и няма семеносене. Горски разсадник – държавна собственост „Мечка” има потенциални възможности за производство на горски репродуктивни материали /широколистни семенищни и вегетативни фиданки, и добив на семена от вегетативните семепроизводствени градини/ и школувани фиданки на външни потребители. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Първомай, гр.Първомай 4270, ул. „Йоан Екзарх” № 6, тел.0336/62331, e-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ДГС Смилян за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ДГС Хисар за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ДЛС Чепино за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ДГС Златоград за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ДГС Крумовград за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Паничково“ при ДЛС Женда за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ДГС Първомай за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2015г.Изтеглете файла
18.11.2015Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2015г.Изтеглете файла
16.09.2015Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2015/2016г.Изтеглете файла
17.03.2015Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. КърджалиИзтеглете файла
17.03.2015Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. СмолянИзтеглете файла
12.03.2015Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПазарджикИзтеглете файла
12.03.2015Излишни фиданки за продажба през пролетта на 2015г. от ДГС/ДЛС обл. ПловдивИзтеглете файла