ГОРСКИ РАЗСАДНИК „Голямо конарско шосе” ДГС – Пловдив

1. Разсадник „Голямо конарско шосе” Разсадник „Голямо конарско шосе” е създаден през 1958 година. Разположен е върху площ от 130,53 дка с надморска височина 160 м. Разсадника се намира на бул. Васил Априлов, гр. Пловдив в посока изхода за гр. София отляво между предприятията „Апекс Сервиз” ООД и „Стефанов Мотърс” ЕООД. До 1999 г. в него са се произвеждали ежегодно около 400 хил.бр. широколистни семенищни фиданки, 40 хил.бр. тополови фиданки и 26 хил. бр. храсти. Освен тях са се произвеждали около 35 хил. бр. школувани иглолистни и широколистни фиданки от местни и чуждоземни видове за озеленяване. С течение на годините поради намаленото търсене производството на фиданки намалява. В последните години производството е насочено към семенищно производство на основни дървесни видове за залесяване като летен дъб, цер, акация, благун и др., както и производство на пауловния. Освен семенищното производство добре развито е и контейнерното производство, както на видове за залесяване, така и на декоративни видове. Освен тях се извършва и производството на декоративни фиданки за озеленителни цели в школи. Цялото производство на фиданки се извършва под контрола на експерти от ЮЦДП – гр.Смолян, РДГ – гр.Пловдив, ЛЗС – гр.Пловдив и ГСС – гр.Пловдив. През 1999 и 2000 г. разсадникът не е работил интензивно поради преминаването му към фирма „Средна гора” ЕАД гр. Пловдив при което е спряно напълно семенищното производство на фиданки. През 2002 г. разсадниковото производство се възобновява най-напред по отношение на школуваните фиданки. Извършено е изкореняване на наличните прерасли школувани фиданки и изоставени семенищни фиданки в лехите, цялостно изораване и подравняване на свободните площи. Три последователни години е извършвано зелено торене с житни култури в т.ч. овес, пшеница и ечемик с цел подобряване на почвената структура и вземане на предпазни мерки срещу нематодите. От 2008 – 2009 година е започнало изграждането на капкова напоителна система, която постепенно е изградена нацяло. С изграждането на напоителната система площта на разсадниците е напълно използваема. Освен за собствени нужди и търговия, разсадника снабдява с необходими семенищни фиданки ДГС и ДЛС, които имат недостиг на посадъчен материал за залесяване. Семенищните и школуваните фиданки се купуват от частни и юридически лица с цел озеленяване или износ. За нуждите на разсадниковото производство е закупен и нов трактор с прикачен инвентар – плуг, фреза, дискова брана, скоба за вадене на фиданки. Към новият трактор има закупено и ремарке, с което да бъдат извършвани товаро-разтоварни работи и превоз на фиданки в разсадника. Разсадникът разполага с добра пътна инфраструктура, както и с битови сгради за персонала – работници и служители. Годишно се осигуряват 11 работни места за сезонни работници, които извършват цялата дейност в горските разсадници.

2. Разсадник „Храбрино” Разсадник „Храбрино” е създаден през 1979 година. Разположен е върху площ от 29 дка С надморска височина 450 – 500 м. Разсадника се намира на 5 км. от с. Храбрино, общ. Родопи. Основното производство на разсадника е от иглолистни видове. От семенищното производство основно се произвеждат бял и черен бор, като основни видове за залесяване. Освен тях се произвеждат и други иглолистни видове за озеленителна цел, както и за производство на коледни елхи. Разсадника разполага с добра пътна инфраструктура, напоителна система до всички точки на разсадника, която го прави изцяло използваем.

Телефон за връзка : 0887702141 – Георги Стайков – ръководител разсадник при ТП „ДГС – Пловдив“.
Работно време на горските разсадници: от 9:00 до 16:30 часа.
Адрес на ТП „ДГС – Пловдив”: гр. Пловдив, бул.“Шести септември“№ 93, e-mail: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com

Документи

ДатаЗаглавие
23.09.2014Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2014/2015г.Изтеглете файла
22.05.2014Ценоразпис за продажба на дървесина от складИзтеглете файла
31.10.2013Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2013/2014г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ДЛС Чепино за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ДГС Златоград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ДГС Първомай за 2012гИзтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ДГС Селище за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ДГС Клисура за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ДГС Хисар за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ДГС Панагюрище за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2012 г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горските разсадници при ДГС Асеновград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ДГС Пловдив за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ДГС Борино за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ДГС Ракитово за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ДГС Смилян за 2012г.Изтеглете файла