ГОРСКИ РАЗСАДНИК „САМОДИВСКО ДЪРВО” – ДГС – ПАНАГЮРИЩЕ

Горски разсадник – държавна собственост „Самодивско дърво” се намира на територията на ДГС – Панагюрище, в същинска Средна гора, отдел 269 „4”. Разсадника се намира на 600 м.н.в. върху площ от 72 дка, намиращ се в непосредствена близост до гр. Панагюрище. Разделен е на две части – горна и долна. Долната част е неизползваема за производство на семенищни фиданки, поради липса на водоизточник и наличие на 8 броя сгради със застроена площ 0,12 ха. В тази част през годините са се произвеждали предимно школувани фиданки от декоративни видове – лъжекипарис и източна туя. За производство на семенищни фиданки се ползва само горната част на разсадника, намираща се на 600 м.н.в. Видовото разнообразие е съобразено с предвижданията на горскостопанските планове. Отглеждат се семенищни фиданки от черен и бял бор, атласки кедър от иглолистните – средногодишно около 60 хиляди броя. От широколистните дървесни видове е застъпено производството на зимен дъб, червен дъб, обикновен бук – средногодишно около 40 хиляди броя. Произвеждат се и малки количества от сребролистна липа, акация, обикновен явор, американски ясен. Общото здравословното състояние на посевите е добро. Няма щети и загуби от вредители и гъби. В разсадника е назначена и охрана за целогодишно опазване на фиданките и съоръженията. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДГС – Алабак, ДГС – Пещера, ДГС – Пазарджик, ДЛС – Тракия, общини и частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП, и по предварителна заявка и сключване на договор от фирмите за извършване на рекултивация на нарушени терени, при възможност въвеждане на производството на фиданки в контейнери, и създаване на генеративна градина от черен бор. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Панагюрище, гр.Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 26, тел.0357/63217, електронна поща: dgspanagyuriste@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла