ГОРСКИ РАЗСАДНИК „МОМЧИЛГРАД” – ДГС – МОМЧИЛГРАД

ДГС – Момчилград стопанисва един горски разсадник – държавна собственост – „Момчилград” – включен в списъка на горските разсадници с национално значение. Разсадника се намира в землището на гр.Момчилград, в близост до града на 250 м.н.в. В разсадника има изградена поливна дъждовална система, разпределена в три поливни полета. През 2008 г. в разсадника е изградено поливно поле за производство на фиданки в контейнери. През 2010 г. е създадена автовегетативна семепроизводствена градина от акация с площ 20 дка. Към момента се произвеждат контейнерни фиданки от атласки кедър и черен бор. Разсадника има възможност да произвежда контейнерни фиданки и от други иглолистни и широколистни видове както за собствени нужди така и за външни потребители. Разсадника е специализиран и в производството на широколистни, и на някои иглолистни дървесни, и храстови видове чрез лехов посев. От широколистните се произвеждат фиданки от зимен дъб, благун, червен дъб, цер, акация, обикновен явор, шестил, сребролистна липа, питомен и конски кестен, и горскоплодни – киселица, джанка, круша, дива череша. От храстовите видове е застъпено производството на люляк, шипка, птиче грозде, аморфа, а от иглолистните производството на аризонски кипарис, източна туя и атласки кедър. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.


Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Момчилград, Гр.Момчилград, ул.“Гюмюрджинска“ 17, тел. 03631/6115, е-mail: dgsmomchilgrad@ucdp-smolian.com.
Лица за контакти: инж. Халил Ибрямов –зам. директор ТП ДГС Момчилград – 0889318599;
тех. Митко Ангелушев – лесничей – 0887520645;
тех. Исмет Али – ръководител разсадник – 0888620196.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете файла