ГОРСКИ РАЗСАДНИК „АЛАМОВЦИ” – ДГС – ЗЛАТОГРАД

На територията на ДГС – Златоград се намира горски разсадник – държавна собственост „Аламовци” създаден през 1976 година върху площ от 31,982 дка. Разсадника се намира на 600 м.н.в. в землището на гр.Златоград – по пътя за с. Аламовци. Разделен е на три парцела в близост един до друг. В разсадника е изграден горски кантон „Аламовци”.. В разсадника има изграден резервоар, който служи за водоснабдяване на сградата и поливане по гравитачен път на площите.

Произвеждането и отглеждането на фиданки през последните години е минимално. Основно производство е за собствени нужди, от иглолистни дървесни видове : зелена дугласка, атласки кедър и други, от широколистните – акация, обикновен и конски кестен, обикновен явор, и горскоплодни. През 2012 г. и 2013 г. върху по – голямата част от площта на разсадника е създадена школа за коледни елхи от зелена дугласка. През последните години основни потребители на посадъчен материал от акация са: ДГС – Доспат, ДГС – Девин, ДГС – Смолян, ДГС – Хисар, а от зелена дугласка ДГС – Смилян. Основните насоки на развитие през следващите години са: поетапно в разсадниковите площи да се пикират фиданки за производство на коледни елхи.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Златоград, гр. Златоград, ул. „Георги Сава Раковски” № 4, е-mail: dgszlatograd@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла