ГОРСКИ РАЗСАДНИК „АЛАМОВЦИ” – ДГС – ЗЛАТОГРАД

На територията на ДГС – Златоград се намира горски разсадник – държавна собственост „Аламовци” създаден през 1976 година върху площ от 31,982 дка. Разсадника се намира на 600 м.н.в. в землището на гр.Златоград – по пътя за с. Аламовци. Разделен е на три парцела в близост един до друг. В разсадника е изграден горски кантон „Аламовци”.. В разсадника има изграден резервоар, който служи за водоснабдяване на сградата и поливане по гравитачен път на площите.

Произвеждането и отглеждането на фиданки през последните години е минимално. Основно производство е за собствени нужди, от иглолистни дървесни видове : зелена дугласка, атласки кедър и други, от широколистните – акация, обикновен и конски кестен, обикновен явор, и горскоплодни. През 2012 г. и 2013 г. върху по – голямата част от площта на разсадника е създадена школа за коледни елхи от зелена дугласка. През последните години основни потребители на посадъчен материал от акация са: ДГС – Доспат, ДГС – Девин, ДГС – Смолян, ДГС – Хисар, а от зелена дугласка ДГС – Смилян. Основните насоки на развитие през следващите години са: поетапно в разсадниковите площи да се пикират фиданки за производство на коледни елхи.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Златоград, гр. Златоград, ул. „Георги Сава Раковски” № 4, е-mail: dgszlatograd@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете файла