ГОРСКИ РАЗСАДНИК „АЛАМОВЦИ” – ДГС – ЗЛАТОГРАД

На територията на ДГС – Златоград се намира горски разсадник – държавна собственост „Аламовци” създаден през 1976 година върху площ от 31,982 дка. Разсадника се намира на 600 м.н.в. в землището на гр.Златоград – по пътя за с. Аламовци. Разделен е на три парцела в близост един до друг. В разсадника е изграден горски кантон „Аламовци”.. В разсадника има изграден резервоар, който служи за водоснабдяване на сградата и поливане по гравитачен път на площите.

Произвеждането и отглеждането на фиданки през последните години е минимално. Основно производство е за собствени нужди, от иглолистни дървесни видове : зелена дугласка, атласки кедър и други, от широколистните – акация, обикновен и конски кестен, обикновен явор, и горскоплодни. През 2012 г. и 2013 г. върху по – голямата част от площта на разсадника е създадена школа за коледни елхи от зелена дугласка. През последните години основни потребители на посадъчен материал от акация са: ДГС – Доспат, ДГС – Девин, ДГС – Смолян, ДГС – Хисар, а от зелена дугласка ДГС – Смилян. Основните насоки на развитие през следващите години са: поетапно в разсадниковите площи да се пикират фиданки за производство на коледни елхи.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Златоград, гр. Златоград, ул. „Георги Сава Раковски” № 4, е-mail: dgszlatograd@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ДГС Клисура за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ДГС Пещера за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ДГС Смилян за 2012г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла