На територията на ТП ДГС – Батак е разположен горски разсадник – държавна собственост „Нова махала”, намиращ се в землището на с.Нова махала. Създаден през 1955 година, разсадникът е разположен върху площ от 34 дка, при надморска височина 1300 м. Теренът е предимно равнинен. Почвата в района на разсадника е от типа на кафявите горски почви.

Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство на фиданки предимно от иглолистни видове – обикновен смърч, обикновена ела и бял бор, но през годините назад са се произвеждали и в ограничено количество и широколистни дървесни видове – обикновен бук, офика и явор. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставян е посадъчен материал и на: ДЛС – Чепино, ДЛС – Родопи, ДЛС – Борово, ДЛС – Беглика и ДЛС – Алабак. Основните насоки на развитие през следващите години на разсадника са: производство на коледни елхи и арония.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Батак, гр.Батак, ул. „Партизанска” № 1, тел.03553/2036, e-mail : dgsbatak@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла