ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КАПСИДАТА” – ДГС – АСЕНОВГРАД

ДГС – Асеновград стопанисва три броя горски разсадници – държавна собственост: „Капсидата”, „Врата” и „Лещето”. Разсадник „Капсидата” е създаден през 1950 г. и е обявен като разсадник с национално значение в Закона за горите. Първоначално разсадникът е бил с площ от 50 дка. С годините площта се увеличава до 280,730 дка, от които обработваема площ около 50 % . Намира в индустриалната зона на гр. Асеновград, в съседство с два пътя от републиканската мрежа при надморската височина 200 м. Разсадникът разполага със собствен водоизточник с изградена система за капково напояване и собствен трактор с прикачен инвентар за обработка на почвата.

Разсадник “Капсидата” е специализиран в производство на широколистни фиданки, предимно топола, облагороден орех, и школувани иголистни и широколистни фиданки. В далечната 1962 г. в ДГС-Асеновград, в разсадник “Капсидата”, е сложено началото на облагородяване на орехови фиданки по метода “окулиране на прозорче“, разработен от старши научен сътрудник и доктор на селскостопанските науки при Овощарски институт гр.Пловдив – Недю Недев.

Започва се със съвсем скромни резултати през 1962 г., когато са облагородени само 800 броя фиданки. Ежегодно размера на производството се увеличава, за да достигне през 80-те години 50 000 броя. Още от първите си стъпки и досега горски разсадник “Капсидата” произвежда едни от най-перспективните за съответния период сортове орехови фиданки.

До 1966 г. се произвеждат фиданки от следните сортове : Бачковски, Казанлъшки, Асеновград, Горно Воден и други ; а след това Шейново, Дряновски, Естерхази, към които се прибавят през годините Сливенски, Перущенски, Любимец, Извор 10, Силистренски. От 1981 г. е в сила Инструкция за създаване, отглеждане и стопанисване на ореховите насаждения в горския фонд, по силата на която са утвърдени основните и допълнителни сортове орехи, утвърдили се вече като посадъчен материал произвеждан в разсадник “Капсидата” .

С произведените до 1989 г. повече от 500 000 броя са създадени в земите на горския и поземления фонд над 30 000 декара орехови култури в почти всички райони на България. Освен за нашата страна разсадник “Капсидата” е произвеждал и изнасял фиданки и за други страни – ГДР, Югославия, Румъния, Франция, Алжир, Мароко, Тунис, Гърция, Индия. ДГС-Асеновград е регистрирано като производител и търговец на САС материал /овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната/ в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Понастоящем сортовете орехи, които се произвеждат в разсадника са регистрирани в сортовата листа на Република България.

Разсадник “Капсидата“ разполага с 42 дка маточни градини за добив на калеми предимно от български сортове като : Дряновски, Шейново, Сливенски, Пловдивски, Джиновски, Извор 10, Силистренски и други. Всички маточни дървета са обозначени с блажна боя със съответния цвят отговарящ на цвета на сорта. През последните години основно се произвеждат 3 клона топола – I-214, Bachelieri, черна топола; 5 сорта облагороден орех – Дряновски, Извор 10, Сливенски, Силистренски, Шейново; школувани фиданки от 48 дървесни и храстови вида. Произведените фиданки от различните клонове тополи се използва освен за собствени нужди от стопанството, така и от стопанствата от област Пловдив, Пазадржик и Кърджали.

Предоставян е посадъчен материал и на община Садово, както и на частни физически и юридически лица. ДГР ”Капсидата” има възможност за производство на широколистни семенищни, вегетативни, школувани широколистни и иглолистни, и облагородени орехови фиданки за собствени нужди, други държавни горски стопанства и други контрагенти за вътрешния пазар , както и страни от и извън ЕС. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор.

Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен материал .

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Асеновград, гр.Асеновград, ул.”Александър Стамболийски “ № 25, тел. 0331/6-30-41, E-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com. Лице за контакти: Мария Стайкова – ръководител разсадници – тел.0889231328.

Документи

ДатаЗаглавие
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
21.10.2021Ценоразпис за разсадник „Черничево“ на ТП ДГС Крумовград за сезон 2021/2022г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2021г.Изтеглете файла
19.10.2021Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2021г.Изтеглете файла