Процедура №Т00374-21 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00374-21
Първа дата26.04.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2130

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция