Процедура №Т00323 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00323
Първа дата07.04.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности през 2021 година, включващи  - механизирана и ръчна почвоподготовка и залесяване на култури – есен 2021г., попълване – есен 2021г., направа и ремонт на ограда, отглеждане на култури – ръчно и меха

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция