Процедура №Т00286 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00286
Първа дата19.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от склад, включена в обекти №№ 2121, 2122, 2123, 2123-1, 2127, 2128

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция