Процедура №242 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИН242
Първа дата11.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01476 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2106

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция