Процедура №250 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИН250
Първа дата15.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01477 ТП ДГС Пловдив/ Обект №: 2122

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция