Процедура №239 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИН239
Първа дата11.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01434 ТП ДГС Пещера/ Обект №: 2132-ет

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция