Процедура №Т00230 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00230
Първа дата10.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2125, 2126

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция