Процедура №211 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИН211
Първа дата05.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01431 ТП ДГС Крумовград/ Обект №: 2135

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция