Процедура №Т00192-21 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00192-21
Първа дата05.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция