Процедура №Т00193 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00193
Първа дата05.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2125мф и 2126 мф

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция