Процедура №Т00194-21 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00194-21
Първа дата05.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина за обекти №№ 2125мф, 2126мф, 2126-1мф

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция